„Mała książka wielki człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie jest partnerem Instytutu Książki z siedzibą w Krakowie w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece.

Projekt skierowany jest do dzieci urodzonych w 2015 roku, które zostaną zapisane do bibliotek w miejscowościach: Lisów, Nowodwór, Rokitno, Skrobów i Trzciniec w okresie trwania Projektu tj. od 1 września do 31 grudnia 2018 r. W załączeniu szczegółowe informacje odnośnie Projektu: List do rodziców ; Plakat ; Ulotka