Międzynarodowe spotkanie w Rokitnie

We wtorek 2 stycznia 2018 r. Filia Biblioteczna w Rokitnie, gościła międzynarodową wymianę młodzieży zatytułowaną 'Do you agree' w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor 'Młodzież'.

Organizatorem była lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, a w spotkaniu uczestniczyła ponad 30-osobowa grupa młodzieży z Polski, Litwy, Czech, Węgier, Rumunii i Cypru , a także przesympatyczni i otwarci na wspólne spędzenie czasu młodzi czytelnicy Filii Bibliotecznej w Rokitnie.

Integracja była możliwa dzięki współpracy partnerskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie z Zamojskim Stowarzyszeniem HEureka Generator (heurekagenerator.pl), które jest partnerem regionalnym Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo".

Tematem wizyty była komunikacja międzynarodowa. Uczestnicy wymiany, którzy przez 9 dni przebywali w Motyczu Leśnym pod Lublinem brali między innymi udział w debatach oksfordzkich, warsztatach komunikacji międzykulturowej czy zajęciach z team buildingu.

Spotkanie w Bibliotece było ważną częścią ich projektu. Poprzez zabawę próbowano nawiązać komunikacje werbalne i niewerbalne z dziećmi i młodzieżą z Rokitna. Jak twierdzą uczestnicy „ Mięliśmy możliwość nawiązania licznych interakcji ze społecznością lokalną, które pozwoliły nam zareklamować nasze działania oraz możliwości programu Erasmus+. Międzynarodowa młodzież w trakcie ewaluacji wyjazd do Rokitna oceniła bardzo wysoko, podkreślając że było to dla nich bardzo potrzebne, rozwijające doświadczenie”.

Gratulujemy wszystkim młodzieży, dzieciom i ich rodzicom, którzy w tym dniu tak licznie zebrali się w Filii Bibliotecznej w Rokitnie na międzynarodowym spotkaniu z młodzieżą, pokonując niekiedy barierę językową i kulturową potrafili znakomicie się bawić i komunikować.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia pod tym samym tytułem