Filia Biblioteczna w Lisowie Najlepszą Filią Wiejską województwa lubelskiego

Z początkiem br. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ogłosiła konkurs na najlepszą placówkę filialną województwa lubelskiego „Biblioteka na 5” za działalność w 2016roku w dwóch kategoriach: Najlepsza Filia Miejska i Najlepsza Filia Wiejska.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska doceniając działalność biblioteczną, a także inicjatywy bibliotekarki Barbary Orłowskiej zgłosili Filię biblioteczną w Lisowie o tytuł Najlepszej Filii Wiejskiej województwa lubelskiego.

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceniła kreatywność bibliotekarza, promocję czytelnictwa, wydarzenia, inspiracje, aranżację wnętrz oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym za rok 2016, przyznała tytuł Najlepsza Filia Wiejska województwa lubelskiego Filii w Lisowie, natomiast w kategorii Najlepszej Filii Miejskiej postanowiono nie przyznawać nagrody.

bwlisowiena5d