O projekcie

Celem zadania jest ożywienie przestrzeni publicznej na wsi wokół idei czytelnictwa i współczesnej roli biblioteki, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece młodych użytkowników. Kontynuując cel poprzez książki chcemy rozbudzić ciekawość i zachęcić do udziału w imprezach kształtujących nawyki czytelnicze i uczestnictwo w kulturze. Zadanie realizowane będzie w 3 nowatorskich cyklach 1) pokazanie nowych form zainteresowania poezją w rezultacie nagranie płyty z rapowanym utworem oraz teledyskiem. 2) Maraton czytania i selfie z ulubioną książką 3) Kopalnia inicjatyw dla młodzieży w tym diagnoza zainteresowań i wydanie folderu promującego czytelnictwo i książkę.